Çevre ve İSG Politikası

Intercity Şirketleri ‘İnsanı ve Çevreyi Koruyan, Doğaya Saygılı, Sürdürülebilir Kurumsal Araç Kiralama’ ilkesini benimseyerek başta genel merkezimiz olmak üzere Türkiye geneli tüm servislerimiz, hizmet ve proje alanlarımızda ‘Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği’ konularında sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.


 • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
 • Kirliliği kaynağında azaltarak kontrol altına almak, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
 • Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate alarak doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
 • Karbon ayak izini takip ederek, iklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak,
 • Çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek çevresel performansımızı arttırmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamak,
 • Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamak ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmek ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamak,
 • Çalışanlarımızı iş kazaları ve meslek hastalıklarından ruhen ve bedenen korumak, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmak,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sisteminin performansını izlemek, sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak.

 • Bizim en samimi taahhüdümüzdür.